W walce z grypą ptaków musimy działać wspólnie

Jak donosi Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach na terenach zachodniej Rosji i Kazachstanu stwierdza się obecnie liczne ogniska grypy ptaków u drobiu wolnożyjącego.
Region ten jest jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy.
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadził analizę sytuacji epidemiologicznej w zakresie wykrywania ognisk HPAI w centralnej Azji, z której wynika, że ryzyko wystąpienia choroby w najbliższym czasie w naszym kraju należy uznać za wysokie.
Doświadczenia poprzednich lat wskazują, że ogniska HPAI na obszarach Rosji i Kazachstanu w niedługim czasie skutkowały pojawieniem się choroby na terenach północnej i wschodniej Europy w tym Polski.

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować zalecane środki bioasekuracji minimalizujące możliwość przeniesienia wirusa grypy ptaków do hodowli, w szczególności :

  • przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem
  • przechowywać paszę oraz materiał ściółkowy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem
  • karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych
  • stosować odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
  • niezwłocznie zgłaszać wszystkie niepokojące objawy mogące wskazywać na podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Tylko wspólne działanie i wysiłek na rzecz zabezpieczenia gospodarstw przed wniknięciem wirusa pozwolą na uniknięcie strat oraz dodatkowych obostrzeń w sektorze drobiowym w Polsce.

Dowody i doświadczenia zebrane z ostatnich lat epidemii wskazują, że w walce z wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jesteśmy bezradni. Nauka i innowacyjne metody produkcyjne przychodzą z pomocą. Na szczęście wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków posiada też kilka słabych cech.

Jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę, kwaśne pH, wysychanie.

  • w temperaturze 56 ℃ ginie po 3 godzinach
  • w temperaturze 60 ℃ ginie po 30 minutach
  • w temperaturze 70 ℃ ginie natychmiast

Podkreślamy, że podłoże GET WELL jest poddane procesowi obróbki termicznej w temperaturze do 120 ℃, przy kwaśnym pH – do 4,5 uzyskując wilgotność produktu nie wyższą niż 20%.

Naszym celem jest podnoszenia bezpieczeństwa hodowli drobiu w Polsce.

Dodajmy, że nasz produkt – podłoże GET WELL DRY jest podłożem skierowanym do sektora drobiowego, powstającym w stabilnych, kontrolowanych i powtarzalnych warunkach produkcyjnych, opartym całkowicie na surowcach pochodzenia naturalnego.

Powrót na stronę główną