Programy zapobiegania salmonelli w produkcji drobiarskiej

Ze względu na zwiększoną liczbę alertów w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) przedstawiciele przemysłu drobiarskiego wprowadzają inicjatywy zmierzające do wyeliminowania zagrożenia na etapie fermy producenta. Ściółka Get Well jest jednym z istotnym elementów systemów profilaktyki salmonellozy ze względu na proces obróbki termicznej, jakiemu została poddana. Jest to jedyne dostępne w Polsce podłoże torfowo – wiórowe poddane obróbce termicznej w temperaturze 120 st. C. Proces ten całkowicie eliminuje obecność bakterii z grupy Enterobacteriacae (w tym Salmonella spp).

Powrót na stronę główną