Dbamy od samego początku

Salmonella free

O firmie

Spółka Get Well jest firmą zrodzoną z pasji i zamiłowania do prawdziwej ekologii. Założyciele swoje zawodowe życie związali z produkcją żywności, szczególnie z produkcją zwierzęcą, w tym drobiarską.

„Wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie połączyliśmy wiedzę z zakresu hodowli, weterynarii, ekonomii i ekologii w nowe przedsięwzięcie, które ma wpływ na produkowaną żywność. Widząc postęp, jaki dokonał się w genetyce zwierząt, wyposażeniu obiektów, sposobach zarządzania stadami, weterynarii, zwróciliśmy uwagę na pomijany dotychczas aspekt produkcji, jakim jest ściółka, na której zwierzęta przebywają całe swoje życie.”

Spółka Get Well w pracach nad opracowaniem nowego procesu technologicznego ukierunkowanego na wdrożenie do produkcji wysokiej jakości podłoża torfowo-wiórowego, realizowała działania polegające na możliwości wyeliminowania z produktu czynników stanowiących potencjalne zagrożenia dla zdrowia zwierząt hodowlanych. Bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności oraz poprawa dobrostanu zwierząt to istotne aspekty, do których przywiązuje się duże znaczenie w hodowli zwierząt. Natomiast, produkcja drobiarska do której skierowany będzie produkt jest obecnie najintensywniej rozwijającą się gałęzią produkcji. Zauważalny na rynku, znaczny postęp gospodarczy branży drobiarskiej wymusza sprostanie wymogom w zakresie warunków utrzymywania i hodowli drobiu w aspekcie zapewnienia wysokiej jakości podłoża hodowlanego. Mając na uwadze dobrostan ptaków hodowlanych oraz wysoką jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, producenci drobiu powinni dbać o to, by warunki bytowe ptaków były ściśle związane z ich naturalnymi potrzebami. Zauważając tę potrzebę rynkową spółka Get Well podjęła się działań ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania ściółki torfowo-wiórowej o podwyższonych parametrach użytkowych w następujących aspektach:

zaoferowania produktu
wolnego od zanieczyszczeń
mechanicznych
i mikrobiologicznych
ekologicznego, niezwykle
chłonnego produktu o bardzo
niskiej wilgotności
produktu odpornego na
rozwój grzybów, bakterii
(zwłaszcza patogennych)
i pasożytów wewnętrznych

Korzyści z zastosowania ściółki Get Well

Ściółka wolna od Salmonelli, uzyskana dzięki obróbce termicznej, daje korzyści w postaci: zdrowych ptaków, lepszych warunków cenowych żywca, polisy na przyszłość dzięki eliminacji jednego z czynników zagrożenia likwidacji stada, ściółka nie stanowi źródła zakażenia wirusem grypy ptaków.

Odpowiednie PH ściółki, uzyskane dzięki najwyższej jakości torfu: hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych podczas tuczu oraz zwiększa produkcyjność.

Absorbcja wody. Co najmniej dwa razy większa względem słomy pszennej, żytniej, sieczki słomianej – uzyskana dzięki odpowiednim surowcom i technologii suszenia, powoduje lepszą jakość żywca, ograniczenie możliwości wystąpienia kokcydiozy, podnosi komfort i dobrostan zwierząt.

Wilgotność, zdecydowanie niższa niż dostępne na rynku podłoża, uzyskana dzięki odpowiedniej technologii suszenia: eliminuje wektor przenoszenia chorób zakaźnych, pasożytniczych, grzybiczych i pierwotniaczych, wpływa na redukcje amoniaku w budynku, powoduje redukcję kosztów energii, pozwala na skrócenie czasu wygrzewania kurnika przed wstawieniem, jak również brak efektu skraplania się wody na ścianach obiektu.

Wyjątkowo niska pylistość, uzyskana dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii odsiewania, zapobiega zapyleniu obiektu podnosząc tym samym dobrostan produkowanych ptaków, ogranicza choroby układu oddechowego, ogranicza rozwój np. mykoplazmozy czy aspergilozy.

Sypkość ściółki zapewnia niskie nakłady pracy podczas ścielenia (2h * 2 pracowników/1000m).

Pomiot powstały z podłoża Get Well, powoduje uzyskanie wartościowego nawozu organicznego o neutralnym pH i wysokiej zawartości NPK, szczególnie odpowiedniej pod uprawę kukurydzy, posiada 3x większy poziom N (azot) oraz dwukrotnie większy poziom P2O5 (fosfor) oraz K2O (potas).

Oferta

„Get Well brojler” jest wysoko specjalistycznym podłożem przeznaczonym do ścielenia obiektów dedykowanych do szczególnie intensywnej produkcji brojlera kurzego. W naszej ofercie posiadamy:

GET WELL DRY


przeznaczony dla brojlerów kurzych do stosowania w miesiącach letnich i wiosennych lub w warunkach pozwalających na zastosowanie cienkiej warstwy podłoża
Get Well Dry
Winter Edition


przeznaczony dla brojlerów kurzych do stosowania w miesiącach jesienno-zimowych lub w warunkach wymagających grubszego podłoża
Get Well Pullet


przeznaczony dla kurek odchowywanych w wolierach i systemach tradycyjnych przy zachowaniu standardu BIO

Podłoże GET WELL DRY/GET WELL DRY WINTER EDITION jest specjalnie zaprojektowaną mieszaniną najwyższej jakości komponentów naturalnego torfu i wiórów drzew iglastych dedykowane do ścielenia obiektów o szczególnie intensywnej produkcji. Podłoże Get Well obniża poziom ogólnej liczby grzybów, obniża poziom bakterii mezofilnych, eliminuje całkowicie bakterie z rodziny: Enterobacteriaceae, E. coli, paciorkowce kałowe, pałeczki z grupy Salmonella. Bytowanie drobiu na podłożu torfowo-wiórowym jest zbliżone do bytowania w warunkach naturalnych, co wpływa korzystnie na układ immunologiczny, minimalizuje stres związany z wychowem. Nasza ściółka podczas skomplikowanego cyklu produkcyjnego poddana jest procesowi obróbki termicznej w temperaturze 120 °C, co całkowicie eliminuje patogeny tradycyjnie przedostające się do kurników poprzez ściółkę, w tym pałeczek z grupy Salmonella. Naturalne, wysokiej jakości komponenty oraz odpowiednia struktura ściółki GET WEL DRY/GET WELL DRY WINTER EDITION ogranicza występowanie podrażnień, stanów zapalnych kończyn oraz innych urazów mechanicznych, eliminując stany kontaktowego zapalenia skóry łap brojlerów kurzych oraz syndromu FPD w stadach indyków. Nasza oferta kierowana jest do producentów:

BROJLERA
KURZEGO
JAJ
KONSUMPCYJNYCH
STAD
REPRODUKCYJNYCH
DROBIU
STAD
PRARODZICIELSKICH
DROBIU
STAD
RODZICIELSKICH
DROBIU

Aktualności

Get Well Sp. z o.o. we wrześniu 2021 roku stała się członkiem Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej

W walce z grypą ptaków musimy działać wspólnie

Jak donosi Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach na terenach zachodniej Rosji i Kazachstanu stwierdza się obecnie liczne ogniska grypy ptaków u drobiu wolnożyjącego. Region ten jest jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadził analizę sytuacji epidemiologicznej w zakresie wykrywania ognisk HPAI w centralnej Azji, z której wynika, że ryzyko wystąpienia choroby w najbliższym czasie w naszym kraju należy uznać za wysokie.
Czytaj więcej

Get Well Sp. z o.o wprowadziła Nowy Produkt Ściółka Get Well DRY ULTRA.

Produkt ten jest mieszaniną torfu i wiórów z dodatkiem glinki sepiolitowej. Glinka sepiolitowa jest mineralnym sorbentem, który ma za zadanie wchłonąć nadmiar wilgoci ze ściółki. Ściółka ta jest przeznaczona dla obiektów zagrożonych podkliniczną kokcydiozą oraz szczególnie polecana do wolier.
Czytaj więcej

Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce w aspekcie występowania w Europie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5Nx

W okresie od 24.11.2020 do 16.12.2020 roku zgodnie z doniesieniami Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach odnotowano w Polsce piętnaście ognisk występowania wirusa grypy ptaków H5N8. Ogniska zlokalizowane były w województwach : pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim w stadach indyków rzeźnych, kur niosek towarowych, kur niosek w odchowie, stadzie drobiu przyzagrodowego oraz drobiu wolnożyjącego.
Czytaj więcej

Certyfikat Salmonella Free

Obrazek wyróżniający posta

Programy zapobiegania salmonelli w produkcji drobiarskiej

Ze względu na zwiększoną liczbę alertów w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) przedstawiciele przemysłu drobiarskiego wprowadzają inicjatywy zmierzające do wyeliminowania zagrożenia na etapie fermy producenta. Ściółka Get Well jest jednym z istotnym elementów systemów profilaktyki salmonelli ze względu na proces obróbki termicznej, jakiemu została poddana.
Czytaj więcej

KONTAKT

GET WELL sp. z o.o.

Dąbrowskiego 2 | 87-100 Toruń
+48 698 783 215 bok@gwpolska.pl
NIP 879 267 37 52

    Imię i nazwisko

    E-mail:

    Wiadomość: